مکان تغییر محل آزمون دانشجویان دانشگاه پیام‌نور برای امتحانات پایان ترم از ۷ اردیبهشت فراهم می‌شود.

مکان تغییر محل آزمون دانشجویان دانشگاه پیام‌نور برای امتحانات پایان ترم از ۷ اردیبهشت فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، امکان تغییر محل آزمون دانشجویان دانشگاه پیام‌نور برای امتحانات پایان ترم از ۷ اردیبهشت فراهم می‌شود.

دانشجویان تا ۲۴ اردیبهشت فرصت دارند محل آزمون خود را تغییر دهند.

دانشجویان برای تغییر محل آزمون نباید بدهی شهریه داشته باشند. دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

این امکان باعث می‌شود دانشجویان در نزدیکترین محل به زندگی خود دوره امتحانات خود را سپری کنند. دانشجویان برای ثبت درخواست خود باید به سامانه گلستان دانشگاه پیام‌نور مراجعه کنند.

امتحانات دانشگاه پیام‌نور از ۱۸ خرداد آغاز می‌شود

upna