کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور استان ایلام یک تا ده روز از حقوق خود را به سیل زدگان اهداء نمودند .

کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور استان ایلام یک تا ده روز از حقوق خود را به سیل زدگان اهداء نمودند .

به گزارش خبرگزاری یوپنا سهراب زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام بیان کرد: ضمن ابراز تاسف و همدردی با حادثه دیدگان سیل اخیر بر اساس تکلیف انسانی و اخلاقی ، کارکنان و اساتید این دانشگاه از یک تا ده روز حقوق خود را به سیل زدگان استان ایلام اهداء نمودند .

وی ادامه داد: ضمنا مقادیری کمک غیر نقدی هم جهت اهداء جمع آوری شده است .

وی در پایان گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور نیز تحت عنوان اردوی جهادی در مناطق عرب رودبار و ماژین به یاری سیل زدگان رفته اند.

upna