دکتر علیرضا دهقانی دانشیار پایه ۱۵ رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و یکی از پژوهشگران برتر این دانشگاه می باشد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر علیرضا دهقانی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز تبریز از طرف نشریه
Journal of Physics B: Atomic , Molecular and Optical Physics که یک نشریه معتبر از انتشارات Institute of Physics  انگستان (IOP) است به عنوان یکی از داوران برجسته سال ۲۰۱۸ این نشریه علمی انتخاب شده و در لیست کاندیدای ده درصد داوران برتر جهان نیز قرار گرفت.

انتشارات IOP  یکی از برندهای شناخته شده در دنیای فیزیک و برای اهل علم نامی آشنا می باشد، که مجموعه وسیعی از مجلات گوناگون در تمام شاخه های علم فیزیک را شامل می شود.

این انتخاب بر مبنای همکاری اکادمیک با انتشارات مذکور بوده و موسسه IOP سالانه افرادی را از سراسر دنیا بعنوان برگزیدگان علمی معرفی و علاوه بر ارتقای سطح علمی افراد زمینه را برای تعاملات بیشتر پژوهشگران فراهم می آورد.

شایان ذکر است که مجله مذکور دارای ضریب تاثیر  Impact Factor 2.119 بوده و تمام حوزه های مطالعات نظری و خصوصا آزمایشگاهی شامل اتم ها، یون ها،مولکول ها و بررسی ساختار آنها، همجنین مدل های برهم کنشی آنها با میدانهای الکترومغناطیسی و ماده را نیز پوشش می دهد.

دکتر علیرضا دهقانی دانشیار پایه ۱۵ رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و یکی از پژوهشگران برتر این دانشگاه می باشد.

اطلاعات مربوط به این نشریه در نشانی زیر قابل مشاهده است:

https://iopscience.iop.org/journal/0953-4075

 

 

upna