رئیس دانشگاه پیام‌نور پلدختر گفت: حدود ۲۰۰ نفر از خبرنگاران، تعدادی از جهادگران دانشگاه پیام نور و جهادگران دانشگاه آزاد در دانشگاه پیام نور پلدختر اسکان داده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا قدم پور، رئیس دانشگاه پیام نور پلدختر گفت: حدود ۲۰۰ نفر از خبرنگاران، تعدادی از جهادگران دانشگاه پیام نور و جهادگران دانشگاه آزاد در دانشگاه پیام نور پلدختر اسکان داد شده اند.

قدم پور افزود: این تعداد نیروی اسکان داده شده در دانشگاه به طور ثابت نیستند و روزانه جابه جایی هایی صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور پلدختر گفت: منازل دانشجویان بومی دانشگاه در سیل اخیر آسیب دیده است و همچنین تعدادی از دانشجویان از روستاهای اطراف پلدختر هستند که راه ارتباطی برخی روستاها به طور کاملا قطع شده است.

وی افزود: در حال حاضر منتظر بهتر شدن شرایط پلدختر هستیم تا بتوانیم کلاس ها را در دانشگاه تشکیل دهیم.

قدم  پور با اشاره به صحبت هایی با رئیس دانشکده پرستاری پلدختر در رابطه با تشکیل کلاس های پرستاری در این دانشگاه گفت: قرار شد در روزهایی که کلاسی در دانشگاه تشکیل نشود، دانشکده پرستاری در دانشگاه کلاس های خود را برگزار کند.

upna