رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور استان تهران با ثبت بیشترین آمار پایان نامه، رساله و پیشنهاد و مقام سوم منطقه یک سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جزء دانشگاه های برگزیده وزارت علوم، تحقیقیات و فناوری در سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر بخشی خانیکی افزود: دانشگاه پیام نور استان تهران با ثبت ۱۴۲۹ اثر، رتبه سوم منطقه یک کشور را به دست آورده است.
سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاد(پروپوزال)  در راستای گسترش علم و پاسداشت حقوق پدیدآوران، اجرایی کردن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ مرداد ۹۶ مجلس شورای اسلامی، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران فعال شد تا همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری، پایان نامه، رساله و پیشنهاد(پروپوزال) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقه بندی است در این سامانه ثبت نمایند.
گفتنی است دانشگاه  تربیت مدرس با ثبت ۱۷۳۲ و دانشگاه علامه طباطبایی با ۱۴۹۷ اثر ثبت شده مقام های اول و دوم  آمایش منطقه یک را داشته اند.
upna