رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در خصوص افتتاح کانون تقریب مذاهب اسلامی در پیام نور مرکز مهاباد عنوان کرد: این دانشگاه در جهت ایجاد وحدت مذاهب اسلامی نقش بسزایی دارد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در خصوص افتتاح کانون تقریب  مذاهب اسلامی در پیام نور مرکز مهاباد عنوان کرد: این دانشگاه در جهت ایجاد وحدت مذاهب اسلامی نقش بسزایی دارد.

وی گفت: امروز کار علمی و فرهنگی در نسل جوان بسیار مهم و اثرگذار است و اگر برخی جوامع اسلامی دچار انحراف شده‌اند ناشی از جهل و خمودگی فکر و تعصبات نابخردانه آنهاست.

دکتر جباری اظهار داشت: افتتاح دفتر تقریب مذاهب در پیام نور مرکز مهاباد یک فرصتی برای تحقق اهداف نظام است. چرا که این دانشگاه در راستای همدلی اقوام و مذاهب حرکت نموده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایبجان غربی خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور در راستای تنویر احکام تربیتی جامعه گام برمی‌دارد، استاد و دانشجو تربیت می‌کند و به لحاظ علمی وحدت و انسجام و یکپارچگی را به گونه‌ای میان مذاهب نهادینه می‌کند و عالمان و صاحبان قلم و نخبگان نقش بسزایی در وحدت و انسجام میان مسلمانان دارند و این رسالت بر دوش دانشگاهیان و اساتید و صاحبنظران و ایده پردازان است؛ در این صورت است که مسئولیت دانشگاه بیش از پیش در پروسه‌های زمانی گوناگون به طور شفاف ظهور و بروز پیدا می‌کند.

شایان ذکر است در راستای تحقق اهداف دانشگاه، دکتر پورمحسن معاون دانشگاه پیام نور  و هیئت همراه کانون تقریب و مذاهب در دانشگاه پیام نور مرکز نقده و پیرانشهر را افتتاح خواهند کرد.

upna