تعداد و کمیت مقالات و یا آثار پژوهشی ملاک پیشرفت علمی نیست و آنچه که مهم و حائز اهمیت است کیفیت آثار پژوهشی است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر افسر روحی رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل در جلسه شورای پژوهشی استان که در دانشگاه پیام نور استان اردبیل برگزار شد گفت: تعداد و کمیت مقالات و یا آثار پژوهشی ملاک پیشرفت علمی نیست و آنچه که مهم و حائز اهمیت است کیفیت آثار پژوهشی است.

رئیس شورای پژوهشی استان با یاد آوری اینکه اثار علمی باید اثر دست نویسنده اصلی خود باشد، خاطر نشان ساخت: آثار پژوهشی و تحقیقی زمانی سازنده و مفید به دانشگاه خواهد بود که مشارکت کنندگان اصلی، درگیر آن اثر باشند و اگر غیر این باشد هیچ نفع علمی شامل  حال وی و دانشگاه نخواهد بود.

ایشان سرقت علمی را از آفت های اصلی کار پژوهشی دانست و بیان کرد: سرقت علمی کار ناپسند و غیر دانشگاهی است و تمام تلاشمان این است که این آسیب را در دانشگاه پیام نور استان به صفر برسانیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل، هماهنگی اعضاء شورای پژوهشی با مدیران گروه و پژوهشگران را برای راهنمایی چاپ مقالات مهم خواند و تصریح کرد: ارزیابی مجلات علمی برای ارسال اثر پژوهشگران یک امر تخصصی و حساسی است و محققین محترم باید قبل از ارسال اثر خود از اعتبار مجله مورد نظر مطلع باشند.

در این جلسه اعضا جدید شورای پژوهشی متشکل از دکتر اسلام پور بشیر، دکتر علیرضا بنایی، دکتر فاطمه جعفرنیا، دکتر فرشته پور محسنی، دکتر سعید حکمعلی پور، دکتر ثوراله نوروزی و دکتر جمال صفار اردبیلی احکام خود را برای عضویت دو ساله در شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان دریافت کردند

upna