طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر هادی ویسی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر هادی ویسی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت منصوب شد.

لازم به ذکر است ویسی پیش از این سرپرست مرکز جیرفت بود

upna