طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر رضا دریجانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بم منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر رضا دریجانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بم  منصوب شد.

لازم به ذکر است دریجانی پیش از این سرپرست مرکز بم بود.

upna