اولین روز همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور سراسر کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قم در حال برگزاری می باشد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا اولین روز همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور سراسر کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قم در حال برگزاری می باشد.

دکتر محمد علی حسینی ریاست دانشگاه پیام نور استان قم و رئیس ستاد اجرایی برگزاری انتخابات ضمن بازدید از محل برگزاری همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور با دکتر ناصر محمدی ریاست و سایر اعضاء کمیته ناظر بر انتخابات دانشگاه پیام نور  همچنین سایر اعضا ستاد برگزاری همایش دیدار و عرض خیر مقدم داشتند.

در ادامه کمیته ناظر بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور با حضور مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه و ۲ نفر دانشجوی عضو این کمیته ، جهت بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در محل برگزاری همایش تشکیل و آغاز به کار کرد.

لازم به ذکر است که انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور سراسر کشور  تا فردا ۵ اردیبهشت ادامه دارد.

upna