تعداد ۳۳۹ نشریه فعال دانشجویی در سامانه نشریات دانشگاه ثبت شده و در همایش قریب به ۲۱۰ مدیر مسئول یا نماینده آنها حضور دارند

همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام‌نور سراسر کشور  به میزبانی دانشگاه پیام‌نور قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر محمدی مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام‌نور درباره این انتخابات اظهار داشت: انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه مطابق شیوه نامه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی وزارت علوم هر ساله با حضور حداکثری مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه برگزار می شود در این همایش انتخابات در فضای رقابتی از میان کاندیداهای انتخابات ۲ نفر را به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و ایشان به کمیته ناظر بر نشریات سازمان مرکزی دانشگاه راه پیدا می نمایند. وظیفه این کمیته برنامه ریزی نظارت و سامان دهی نشریات دانشجویی کشور است .

وی گفت: پیگری مدیران مسئول نشریات و اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات سازمان مرکزی باعث افزایش تعداد نشریات و نیز بهتر شدن محتوای آن می شود در انتخابات سال جاری کارگاهی در جهت رشد و ارتقاء کیفی نشریات از طرف نماینده وزارت علوم برگزار می شود .

وی درباره تعداد نشریات فعال دانشگاه پیام‌نور بیان داشت:  تعداد ۳۳۹ نشریه فعال دانشجویی در سامانه نشریات دانشگاه ثبت شده و در همایش قریب به ۲۱۰ مدیر مسئول یا نماینده آنها حضور دارند. در حوزه وزارت علوم نیز در گذشته چندین بار کرسی های دانشجویی شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم را دانشجویان دانشگاه پیام نور در اختیار داشته اند و امیدواریم این امر در آینده نیز تحقق پیدا کند .

محمدی درباره کیفیت این دوره انتخابات اظهار داشتت: تلاش شده است که انتخابات در سطح عالی برگزار شود که در این خصوص از ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان قم ، مدیر فرهنگی و سایر همکاران پیام نور استان قم کمال تشکر و قدردانی را دارم.

وی در پایان گفت: انرژی و جنب و جوش دانشجویان در این همایش ستودنی است امیدواریم این انرژی در راستای کیفی سازی محتوای نشریات دانشجویی بکار گرفته شود.

upna