طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر نورالله فیضی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد جایگزین مریم نصرتی شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر نورالله فیضی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد جایگزین مریم نصرتی شد.

فیضی از اعضای هیات علمی گروه شیمی دانشگاه پیام نور است که ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی را بر عهده دارد.

upna