با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دانشگاه پیام نور برگزار شد.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دانشگاه پیام نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، امروز در مراسم پاسداشت مقام معلم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان مرکزی و به صورت ویدئوکنفرانس در سراسر استانها برگزار شد، از اساتید ارتقا یافته به مرتبه استادی؛ دکتر ابراهیم تقی زاده در رشته حقوق، دکتر محمد تقی امینی در رشته مدیریت استراتژیک، دکتر مجید صفاری نیا در رشته روانشناسی، دکتر لقمان کشاورز در رشته مدیریت ورزشی، دکتر محمدجواد زاهدی در رشته جامعه شناسی، اساتید ارتقا یافته به مرتبه دانشیاری؛ دکتر علی کریمی فیروزجایی در رشته زبان شناسی همگانی، دکتر معروف خلیلی در رشته ژنتیک بیومتریک، دکتر آرمین منیر عباسی در رشته عمران،دکتر لیلا زارع فکری در رشته شیم آلی تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه های پیام نور کشور؛ دکتر ابوالفضل فراهانی با مرتبه استادی در رشته مدیریت ورزشی، دکتر حسین زارع با مرتبه استادی در رشته روانشناسی شناختی و دکتر بخشعلی معصومی با مرتبه استادی در رشته شیمی آلی با اهدای لوح تقدیر شد.

 

upna