مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور استان یزد افتتاح شد.

 به گزارش خبرگزاری یوپنا، در این مراسم  دکتر محمدی رییس مرکز مشاوره  افتتاح این مرکز را در روز روانشناسی به فال نیک گرفته و فعالیتهای آن را در راستای خدمات مشاوره و روانشناسی خانواده،مشاوره شغلی، مشاوره پیش از ازدواج و نیز اجرا کننده کارگاههای مختلف با هزینه ای به مراتب کمتر از بخش خصوصی و اعطای گواهی معتبر به شرکت کنندگان در این کارگاهها معرفی نمود.

درادامه  دکتر میر حسینی رییس دانشگاه پیام نور استان یزد راه اندازی این مرکز رابا توجه به مشکلات امروز در جامعه ،کاری بسیار مفید و خواستار برگزاری این کارگاهها و سایر امور مرتبط با کیفیتی بسیار بالاتر نسبت به سایر مراکز مشاوره در سطح شهر شد.

در خاتمه  این مراسم دکتر کمالی معاون استان نیز ضمن تشکر از تلاش وافر عوامل اجرایی در راه اندازی این مرکز خواستار نظارت علمی و عملی بر فعالیتهای آن توسط اساتید مجرب این رشته در دانشگاه پیام نور استان یزدشد.

upna