طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمد علی حسینی ،با حفظ سمت ریاست استان قم ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قم منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمد علی حسینی ،با حفظ سمت ریاست استان قم ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قم منصوب شد.

محمدعلی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان قم است وی مسوولیت هایی همچون معاونت پیام نور استان قم ، رییس مرکز قم و مدیر گروه علوم اجتماعی پیام نور قم را نیز در کارنامه خود دارد.

Image result for ‫حسینی پیام نور استان قم‬‎

upna