طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس سهراب زاده با حفظ سمت ریاست استان ایلام ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ایلام منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس سهراب زاده با حفظ سمت ریاست استان ایلام ، به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ایلام منصوب شد.

سهراب‌زاده پیش از این مسئول واحد برنامه ریزی دانشگاه پیام نور ایلام، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز ایلام، عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان ایلام، عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان ایلام و مشاور رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام بوده است.

upna