طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس اویسی با حفظ سمت ریاست استان سیستان و بلوچستان ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس اویسی با حفظ سمت ریاست استان سیستان و بلوچستان ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان منصوب شد.

گفتنی است عباس اویسی دارای مدرک دکتری تاریخ است و پیش تر در سمت های ریاست دانشگاه ه پیام نور زاهدان و زابل مشغول به خدمت بوده است.

 

upna