گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان تهران اقدام به تاسیس و راه اندازی اولین ” کلینیک کسب و کار دانشگاه پیام نور” و ارائه خدمات ویژه با هدف رونق تولید کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا رییس دانشگاه پیام نور استان تهران از راه اندازی کلینیک سبک و کار دانشگاه مجهز به آزمایشگاه های پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا خبر داد و افزود: گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان تهران اقدام به تاسیس و راه اندازی اولین ” کلینیک کسب و کار دانشگاه پیام نور”  و ارائه خدمات ویژه با هدف رونق تولید کرد.

دکتر بخشی خانیکی خاطر نشان کرد: برای اولین بار در ایران بهبود فرایندهای کسب و کار و ارتقاء بهره وری با بهره مندی از نوروساینس در دانشگاه پیام نور انجام خواهد شد.

کاهش بحران بازاریابی و فروش با بهره گیری از نورومارکتینگ، شناسایی مسائل و موانع تولید و مشاوره جهت ارتقاء سطح تولید، آسیب شناسی فرایندهای مدیریتی و ارائه مدل جهت افزایش سرمایه و راندمان کاری، ارتقا سطح خلاقیت در کسب و کار با شناخت نیاز بازار و برگزاری دوره هاي تخصصي با هدف ارتقاء توانمندیهای فردی، گروهی و سازمانی از جمله اهداف و برنامه های  کلینیک کسب و کار است.

گفتنی است، پیش از این، گروه ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان تهران، نخستین “مدرسه استعدادیابی و کارآفرینی” را با هدف شناسایی استعدادها و توانمندی های دانش آموزان، دانشجويان و سایر افراد جامعه، افزایش روحیه کارآفرینی، توانمندسازی و مهارت آموزی و توسعه شایستگی های افراد برای ورود  و معرفی آنان به حوزه کسب و کار و کارآفرینی راه اندازی کرده است.

upna