هر یک از طرح ها و برنامه های سال ۹۸ این دانشگاه براساس برنامه راهبردی به دنبال افزایش سطح آموزش، پژوهش و در واقع متمرکز بر کیفیت است که برای عملیاتی کردن آنها تلاش می شود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا «محمدرضا زمانی» در خصوص سطح علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: سطح علمی هر دانشگاه براساس برخی مولفه ها در مقایسه با دیگر دانشگاه ها سنجیده می شود.

وی افزود: یکی از بهترین شاخص ها برای تعیین این سطح، درصد پذیرش دانشجویان کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

زمانی با بیان اینکه این مسئله در دانشگاه پیام نور با سایر مراکز علمی متفاوت است، ادامه داد: در سال گذشته (۹۷) نزدیک به ۳۰ درصد ورودی های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی کشور، دانشجویان کارشناسی پیام نور بوده است.

به گفته وی تعداد دانشجویان این مرکز علمی برابر با ۳۹۹ هزار و ۸۹۸ نفر و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز به ترتیب برابر با ۳۷هزار و ۹۰۷ و یک هزار و ۱۹۸ نفر است.

رئیس دانشگاه تصریح کرد: پذیرش دانشجویان در برخی از رشته ها نظیر وکالت و پزشکی نیز که به صورت مستقیم به اشتغال ختم می شود، حاکی از سطح مطلوب کیفیت یک دانشگاه به شمار می رود که این روند در دانشگاه پیام نور در سطح قابل قبولی قرار دارد.

زمانی خاطرنشان کرد: تاکید و توجه دانشگاه پیام نور در سال جدید دوری از کمیت گرایی در همه عرصه ها است و به منظور سنجش این مهم در پایان سال نیز یک ارزیابی در این زمینه صورت می گیرد.

upna