این تحقیق که با نظرسنجی از افراد بالغ در ۱۴۵ کشور جهان انجام شده نشان داد یک سوم افراد احساس نگرانی یا استرس پیدا کرده‌اند و ۳ نفراز ۱۰ نفر نیز درد‌های جسمی را تجربه می‌کنند.

یک پژوهش بین‌المللی عصبانی‌ترین مردم در سطح جهان را به ترتیب لیست کرده است.
مؤسسه نظرسنجی بین‌المللی گالوپ در تحقیقی عصبانی‌ترین ملل جهان را در لیستی مرتب کرد که بر اساس آن، ایرانی‌ها جزو پنج ملت اول عصبانی در جهان قرار گرفتند.

بر اساس این تحیق، عصبانی‌ترین مردم جهان ارمنستانی‌ها هستند و بعد از آن‌ها عراقی‌ها قرار گرفته و ایرانی‌ها نیز جایگاه سومین ملت عصبانی در جهان را به خود اختصاص دادند، در حالی که فلسطینی‌ها و مراکشی‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارش این تحقیق که در روسیه الیوم منتشر شد، ۳۴ درصد از مردم جهان به طور روزانه احساس غم دارند، ۴۸ درصد دچار استرس بوده، ۵۰ درصد آن‌ها احساس نگرانی داشته، ۴۲ درصد با دردی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ۵۰ درصد خوشحال هستند و ۷۳ درصد به طور روزانه لبخند می‌زنند.

این تحقیق که با نظرسنجی از افراد بالغ در ۱۴۵ کشور جهان انجام شده نشان داد یک سوم افراد احساس نگرانی یا استرس پیدا کرده‌اند و ۳ نفراز ۱۰ نفر نیز درد‌های جسمی را تجربه می‌کنند.

این در حالی است که یک پنجم افراد حداقل احساس اندوه یا خشم داشته‌اند. در مقابل میانگین استرس نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته، اما احساس خشم ۲ واحد افزایش پیدا کرده است.

upna