مهدی توسلی دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد می باشد که در رشته ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل است.

مهدی توسلی دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد می باشد که در رشته ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا انتشار کتاب روز وابستگی مهدی توسلی مهاجر افغانی ساکن مشهد در یکی از نشرهای کشور انگلستان سر و صدای زیادی در رسانه ها ایجاد کرده است.

“روز وابستگی ” آخرین اثر چاپ شده “مهدی توسلی” است که به تازگی راهی بازار نشر شده است. این کتاب که با تمجید و نقد‌ها‌ی مثبت اصحاب رسانه و قلم مواجه شده است در اساس یک نقد و روایت سیاسی از اوضاع نابسامان سیاست ‌ها‌ی درون گروهی و برون مرزی ایالات متحده امریکاست که در نوع خود کتابی کم نظیر محسوب می‌ شود. این کتاب توسط ناشری در انگلستان به چاپ رسیده و به این لحاظ می‌تواند بسیار برای بازار نابسامان کتاب جذاب باشد.

 

upna