رئیس مرکز زبان فارسی دانشگاه پیام‌نور اعلام کرد: دانشگاه پیام‌نور امکان برگزاری آزمون سنجش مهارت‌های زبان فارسی(سامفا) را دارد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا، ایوب مرادی از ارائه پیشنهاد به وزارت علوم برای برگزاری آموزش الکترونیکی سامفا از سوی دانشگاه پیام‌نور خبر داد.

وی افزود: وزارت علوم در پی مجازی کردن دوره‌های آزمون سامفاست و در این زمینه حتما دانشگاه پیام‌نور به دلیل مأموریت ویژه در آموزش از راه‌دور نقش محوری خواهد داشت.

رئیس مرکز زبان فارسی دانشگاه پیام‌نور ادامه داد: هنوز وزارت علوم در زمینه پیشنهاد دانشگاه پیام‌نور پاسخی نداده است ولی دانشگاه پیام‌نور بسترهای لازم برگزاری الکترونیکی آزمون سامفا را دارد.

مرادی اضافه کرد: براساس برنامه ششم توسعه دانشگاه پیام‌نور باید به عنوان هاب بین‌المللی عمل کند به همین دلیل بین‌المللی شدن در این دانشگاه یکی از دغدغه‌های اصلی است، برگزاری دوره‌های الکترونیکی بین‌المللی نیز در این دانشگاه دنبال می‌شود. برگزاری دوره‌های آزمون سامفا نیز در همین مسیر است.

وی بیان کرد: امیدواریم وزارت علوم با پیشنهاد دانشگاه پیام‌نور برای برگزاری الکترونیکی آزمون سامفا موافقت کند.

upna