وزارت خارجه آمریکا دستور داد کارمندان دولتی غیر ضروری فورا خاک عراق را ترک کنند.

به گزارش یوپنا، خبرگزاری رویترز با انتشار توئیت زیر از دستور وزارت خارجه آمریکا به کارمندانش برای ترک خاک عراق خبر داد.

۳۱۰۳۱۱

upna