نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های دانشجویان رشته هنر و معماری دانشگاه پیام نور به مدت سه روز از ۲۳ تا ۱۵ در سازمان مرکزی پیام نور برگزار شد.

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های دانشجویان رشته هنر و معماری دانشگاه پیام نور به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت در سازمان مرکزی پیام نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر محمدعلی طبرسا رئیس بخش هنر و معماری نیز در مراسم بازگشایی نمایشگاه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی آثار دانشجویان دانشگاه پیام نور به ویژه به سایر دانشگاه هایی است که در این زمینه فعالیت می کنند تا از این طریق بتوانیم با استفاده از ظرفیت های مشترک دانشگاهها، شاهد تولید انبوه این دستاوردها باشیم.

وی ادامه داد: چون این نمایشگاه برای اولین بار تشکیل می شود به صورت پایلوت ۴ استان را در نظر گرفتیم و آثار دانشجویان و اساتید رشته های هنر و معماری و سایر رشته های مرتبط را در سازمان مرکزی پیام نور به نمایش دراوردیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: یکی دیگر از اهدافی که محرکی برای تشویق دانشجویان و اساتید است بحث ارتباط با صنعت می باشد که دانشجویان و اساتید فرصتی را برای ارائه طرح های خود جهت بهره بردای در بازار مطرح کنند.

صبرسا در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور در برخی از رشته های هنر و معماری طرح های خود را به بازار تولید بردند و در حال حاضر طرح هایی به تولید انبوه رسیدند.

 

upna