دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی با مدیرکل اداره پست استان با هدف ارتقای سطح همکاری های دو سازمان دیدار کرد

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا،دکتر پوربزرگ مدیرکل اداره پست استان با حضور در دانشگاه پیام نور با دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان دیدار و در راستای ارتقای سطح همکاریهای دو سازمان و نحوه تعامل فی مابین رایزنی کردند.

دکتر معصومی ضمن قدردانی از حضور دکتر پوربزرگ و همچنین زحمات مجموعه اداره پست استان که در نهایت منجر به جلب اعتماد مردم به این سازمان بزرگ شده است ، گفت : اداره پست یکی از سازمانهای بزرگ و تاثیر گذار کشور هست و انجام بسیاری از کارهای مهم توسط این سازمان برای مردم سهل و سریع تر شده است.

ویبا اشاره به اینکه یکی از راههای حل مشکلات کنونی کشور اجرای دقیق اصل ۴۴ و نظارت مستمر بر آن است ، گفت : اداره پست این کار را به نحو مطلوب به انجام رسانده است و ما شاهد رضایت مندی اکثریت مردم از خدمات این سازمان هستیم.

رئیس دانشگاه پیام نور استان با تبیین برنامه های دانشگاه پیام نور و سیستم اداری و آموزشی این دانشگاه ، گفت : آماده افزایش همکاری و گسترش مناسبات بین دوسازمان جهت بهره مندی طرفین هستیم .

دکتر پوربزرگ نیز ضمن قدردانی از دکتر معصومی و آمادگی ایشان جهت استفاده از پتانسیل های دو سازمان ، به تشریح رسالت و اهداف سازمان پست جمهوری اسلامی پرداخته و گفت : استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص های تعریف شده کشوری حائز رتبه اول در بین تمامی استان های کشور است و با پرسنل مجرب در هر لحظه و هر مکان در حال افزایش کیفیت کاری خود است.

ایشان با اشاره به لزوم و اهمیت آموزش دائمی پرسنل و ارتقاء سطح کیفی آنان ، گفت : اعتقاد دارم که یادگیری و آموزش باعث رفتار صحیح می شود که خروجی آن در جامعه می تواند بسیار محسوس و چشمگیر باشد.

در این جلسه طرفین بر گسترش همکاری ها و عقد تفاهم نامه فی مابین براساس نیاز سنجی صورت گرفته از طرف دو سازمان تاکید کردند.

upna