معاون مالی دانشگاه پیام نور گفت: طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور بدون افزایش هزینه برای دولت در ۳ مقطع تحصیلی با تبدیل وضعیت پیمانی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا حسن علیزاده معاون مالی دانشگاه پیام نور با اشاره به تصویب طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور گفت: در نیمه دوم سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی این دانشگاه در کمیسیون اجتماعی مجلس با رای اکثریت آراء تایید شد و برای بررسی جزئیات این طرح  سازمان امور استخدامی جلساتی برگزار کرد که در نهایت با حضور نمایندگانی از سازمان بازرسی ،مرکز پژوهش ها ، وزارت علوم، پژوهشکده ها و دانشگاه پیام نور، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی مطرح و تصویب شد.

وی افزود: در این طرح ۴ هزار و نهصدو شانزده نفر از کارکنان  دانشگاه پیام نور از وضعیت قراردادی به پیمانی تبدیل خواهند شد البته باید به این نکته اشاره کنم که همه پرسنلی که در این طرح قرار دارند اکنون شاغل بوده و دارای شناسه از سازمان امور استخدامی کشور هستند.

علیزاده با اشاره به اینکه اجرای این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد ، تصریح کرد: ساماندهی کارکنان دانشگاه پیام نور براساس ماده ۲۸ قانون انجام می شود که در قالب آن نه تنها تعداد کارکنان دولت افزایش ندارد بلکه هزینه ای را هم نخواهد داشت.

معاون مالی دانشگاه پیام نور با اشاره به تقسیم بندی ساماندهی کارکنان این دانشگاه ادامه داد: در اجرای  طرح ساماندهی کارکنان قراردادی ۲ هزار و چهل و یک نفر دارای مدرک فوق لیسانس بوده و هزارو ۹۸۱ نفر مدرک کارشناسی دارند و ۲۵۳نفر با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تبدیل وضعیت می شوند.

علیزاده خاطر نشان کرد: از تمامی کارکنان این دانشگاه که در طرح ساماندهی قرار می گیرند ۵۸ نفر از آنها دارای ۲۰ سال سابقه خدمت و ۴۶۵ نفر بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه بوده و هزار و ۹۸۱ نفر دیگر بین ۱۰ تا ۱۵  سال هستند که کارکنان باقی مانده زیر ۱۰ سال سابقه دارند.

upna