دانشجوی دانشگاه پیام نور یزد به اردوی انتخابی اعضای تیم ملی کبدی کشور دعوت شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا، میلاد باقی نسب از دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیزد و عضو تیم کبدی استان یزد به اردوی انتخابی اعضای تیم ملی کبدی کشور دعوت شد.

 باقی نسب از دانشجویان فعال در حوزه ی ورزش فوتبال و کبدی بوده که از سال ۹۳ به صورت حرفه ای ورزش کبدی را انجام داده و در چهار دوره عضو تیم ملی جوانان و در حال حاضر در رده ی بزرگسالان به اردوی تیم ملی کبدی کشور دعوت شده است .

upna