در حال حاضر این دانشجو دانشگاه پیام نور بعنوان عضو کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی و نماینده ی بانوان کشتی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا ،خانم غریب گشته شاهی از دانشجویان رشته ی تربیت بدنی دانشگاه، به عنوان اولین بانوی طلایی کشتی و جودو در استان یزد و داشتن سابقه ی حضور در تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور و قهرمانی در چندین دوره از مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی کشتی و جودو حضور فعال داشت.

در حال حاضر این دانشجو دانشگاه پیام نور بعنوان عضو کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی و نماینده ی بانوان کشتی کشور انتخاب شد.

وی در کارنامه ی خود نایب قهرمانی آسیا و سومی جهان و همچنین مقامهای اول و سومی مسابقات بین المللی را نیز دارا می باشند.

upna