معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور گفت: برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره سطح و اعتبار علمی دانشگاه را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا محمدهادی امین ناجی ، در خصوص طرح و برنامه های دانشگاه پیام نور در سال ۹۸ عنوان کرد: طرح های معاونت فرهنگی و اجتماعی براساس محورهای ۱۴ گانه مشخص شده و در حال ابلاغ به واحدها و مراکز پیام نور است.

وی افزود: یکی از مهم ترین برنامه ها که از سال ۹۷ آغاز شده و باید توسعه یابد؛ برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره اعضای علمی پیام نور است.

امین ناجی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از طرح های مورد تاکید، برگزاری کرسی های آزاداندیشی برای دانشجویان در سطح ملی است.

وی تصریح کرد: برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی سبب رشد گفتمان گفت وگو محور در کشور می شود؛ گفتمانی که نیاز امروز جامعه ایران است.

امین ناجی یادآور شد: در این مناظرات بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و… سبب دستیابی به نتایج مشترک و در نتیجه اعتلای فکر و اندیشه و فرهنگ می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طرح مسائل از دیدگاه های متعدد و بیان نظرات مکمل، مصحح و مخالف آن سبب کاهش بسیاری از نزاع های علمی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: این کرسی ها باید از مداخلات بیرونی نیز برکنار باشد و فضای فکر و اندیشه را فارغ از هر حاشیه به بطن موضوعات علمی – تخصصی سوق دهد.

امین ناجی افزود: جامعه باید دانشگاه را دانشگاه ببیند؛ در این صورت برگزاری کرسی های نظریه پردازی سبب ایجاد یک محیط بانشاط در دانشگاه ها و مراکز علمی و همچنین رشد و توسعه تفکرات علمی و اندیشه های عقلانی می شود.

upna