نشست رئیس دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد با اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدهای استان در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، نشست رئیس دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد با اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدهای استان در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.

رئیس دانشگاه پیام نور استان در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از توانمندی های های اعضای علمی دانشگاه اظهار داشت: باید از ظرفیت دانشگاه و اعضای علمی جهت درآمدزایی، بیشترین استفاده را به کار ببریم.

همچنین در این جلسه سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان گفت:  آمادگی کاملی داریم که با اعضای علمی دانشگاه جهت همکاری، تعاملات بیشتری داشته باشیم.

در پایان جلسه اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدها به بیان دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

upna