دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و با سیستم آموزشی متفاوت از سایر دانشگاهها سهم قابل توجهی از جامعه دانشجویی استان و کشور را دراختیار دارد و به همان نسبت از امکانات فیزیکی و جغرافیایی مناسبی برخوردار است .

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا، در این نشست دکتر معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان ضمن قدردانی از حضور هیئت مدیره کانون در دانشگاه پیام نور، گفت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و با سیستم آموزشی متفاوت از سایر دانشگاهها سهم قابل توجهی از جامعه دانشجویی استان و کشور را دراختیار دارد و به همان نسبت از امکانات فیزیکی و جغرافیایی مناسبی برخوردار است .

وی با تبیین اهداف دانشگاه پیام نور و برنامه ریزی مناسب در سطح کشور و استان جهت تحقق آنها ، گفت : سیستم آموزشی با کیفیت این دانشگاه منجر به فارغ التحصیلی دانشجویانی با اعتماد به نفس و سطح علمی بالا گردیده است که بر طبق آمار ارائه شده از سوی نهادهای مربوطه بیش از ۵۰ درصد قبولین در آزمونهای مختلف رشته حقوق از قبیل وکالت و دفترداری و … از دانشجویان دانشگاه پیام نور هستند.

دکتر شربیانی رئیس کانون وکلای دادگستری استان نیز ضمن تاکید بر سیستم آموزشی متفاوت و سازنده این دانشگاه ، گفت : با توجه به نوع رویکرد اداری و کاری خود در کانون وکلا و نیز مراجعه طیف گسترده دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق به کانون ، شاهد سطح علمی بالای دانشجویان پیام نور هستیم که اکثریت مراجعه کنندگان را نیز شامل می شوند و این نشان از موفقیت این سیستم آموزشی در کشور است .

طرفین با بررسی نیازها و امکانات دو سازمان و بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین ، بر کارسازی و بستر سازی اجرای مفاد تفاهم نامه تاکید کرده و خواستار افزایش سطح همکاریهای دو جانبه در تمامی سطوح ممکن شدند.

 

upna