نشست هم اندیشی هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خوزستان با ریاست دانشگاه پیام نور خوزستان برگزارشد.

بیکاری، یکی از چالش هایی است که همواره مدیران بخش دولتی را با چالش مواجه کرده و دغدغه بسیاری از جوانان به شمار می رود. هر دولتی به فراخور شرایط، راهکار و برنامه هایی را برای کاهش شدت و پیامدهای این معضل ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور طی توافق با دانشگاه پیام نور برنامه ای ایجاد بسترهایی برای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه انجام داده است. طی این توافق اقدام های مختلفی برای نزدیکی هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت انجام می شود.

یکی از موضوع هایی که در این نشست مطرح شد عدم مهارت های لازم توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی است که سهم بسزایی را در بیکاری آنها ایفاد می کند در همین خصوص مقرر شد کانون عالی کارفرمایی و کانون های استان هرکدام با همکاری دانشگاه پیام نور برنامه هایی را پیاده سازی نمایند که از جمله آنها ایجاد بسترهایی برای طی کردن کارآموزی دانشجویان است.

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان نیز که از جمله کانون های کارفرمایی فعال کشوری به شمار می رود ظهر ۱۱ خرداد جلسه ای را در همین راستا با مدیران دانشگاه پیام نور خوزستان برگزار نمود.

 

upna