طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محسن مومن به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محسن مومن به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز  دلیجان منصوب شد.

مؤمن عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی پیش از این سرپرستی دانشگاه پیام نور محلات و مرکز اراک را بر عهده داشت.

وی پیش از این سرپرست مرکز دلیجان بود.

upna