معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خبر داد: ثبت نمرات میان ترم دانشجویان تا ۱۰ تیر ادامه دارد
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خبر داد: ثبت نمرات میان ترم دانشجویان تا ۱۰ تیر ادامه دارد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: امکان ثبت نمرات میان ترم دانشجویان تا ۱۰ تیر فراهم است.

به گزارش یوپنا مرتضی محسنی، اظهار کرد: آخرین مهلت ثبت‌ نمره میان ترم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تا دهم تیر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از ۱۸ خرداد کارت ورود به جلسه دانشجویان بر روی سامانه گلستان بارگذاری شده است و دانشجویان می‌توانند تا پایان امتحانات پایان ترم کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور بیان کرد: امتحانات دانشجویان دهم تیرماه به پایان می‌رسد.

upna