افتتاح دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان گیلان
افتتاح دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان گیلان

طی مراسمی با حضور مسولین دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان گیلان افتتاح شد

به گزارش یوپنا با حضور دکتر صادقی ریاست دانشگاه پیام نور استان کیلان و مهندس سماک چی ریاست کانون انجمن های صنفی کارفامایی استان گیلان مهند ذکی زاده دبیر انجمن و جمعی از مدیران ستادی و اعضای علمی دانشگاه پیام نور، طی مراسمی دفتر کانون کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان گیلان افتتاح و آغاز بکار کرد.

upna