افزایش قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی
افزایش قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۵۶ صدم درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۵۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۱۹ صدم درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۴۱ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا نیز با ۳۰ صدم درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۷۲ سنت در هر گرم رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازار‌های جهانی
منبع: ایلنا
upna