آمریکا به دنبال سریال برجام+ فیلم
آمریکا به دنبال سریال برجام+ فیلم

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره می باشد. به گزارش گروه فیلم و صوت؛ معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره می باشد. منبع:باشگاه خبرنگاران

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره می باشد.

به گزارش گروه فیلم و صوت؛ معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره می باشد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

upna