دانشجوی دانشگاه پیام نور عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم شد
دانشجوی دانشگاه پیام نور عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم شد

میلاد مفاخری دانشجوی دانشگاه پیام نور استان البرز و مدیرمسئول نشریه نامد به عنوان نفر اول و عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد

میلاد مفاخری دانشجوی دانشگاه پیام نور استان البرز و مدیرمسئول نشریه نامد به عنوان نفر اول و عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

به گزارش یوپنا، انتخاب دو عضو اصی و علی البدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در هفدهمین همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشوربا حضور حدود ۴۰۰ نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی کشور در مجتمع عصر انقلاب برگزار شد.

طی یک روز برگزاری تبلیغات برای نامزدها، میلاد مفاخری دانشجوی دانشگاه پیام نور کرج با ۱۴۸ رای به عنوان یکی از اعضای اصلی انتخاب شد.

upna