افتتاح دفتر توانمندسازی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
افتتاح دفتر توانمندسازی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

دفتر توانمندسازی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با حضور مسئولین دانشگاه پیام نور و اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا اولین نشست اعضای کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان با مسئولین دانشگاه پیام نور استان پس از افتتاح دفتر برگزار شد و مقرر گردید تعاملات صنعت و دانشگاه در زمینه ارتقای اشتغال پذیری و رهنمود دانشجویان به سمت صنعت و کارآفرینی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر زنگویی زاده معاون دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در این نشست ضمن تحسین اقدامات صورت گرفته در جهت انعقاد تفاهم نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور و دانشگاه پیام نور اظهار امیدواری کرد:  دانشجویان دانشگاه نیز از مزایای این طرح بهره کافی برده و دوره ها و حمایت های مناسب جهت توانمندسازی در جهت اشتغال پذیری و ارتباط گیری با صنعت صورت گیرد.

مهندس محمدزاده رئیس گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نوراستان نیز در این نشست گفت: دانشگاه پیام نور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان در جلسات آتی برنامه ریزی در جهت رونق برنامه های کسب و کار،کارآفرینی و استارتاپ ها و همچنین استفاده از ظرفیتهای کارفرمایی و علمی به منظور توانمندسازی دانشجویان و توسعه اقتصادی صورت خواهد گرفت و دوره های آموزشی،توانمندسازی و ارتقای دانش پذیری برای دانشجویان،    فارغ التحصیلان،ماهران فنی و کارکنان بنگاههای برگزار و گواهینامه های معتبر صادر خواهد شد.

درحاشیه افتتاح دفتر: آقایان مهندس عابدینی و مهندس امیری نمایندگان کانون انجمن های صنفی استان ضمن مثبت خواندن این اقدام یکی از مهمترین کمبودهایی که در استان ملموس است را ضعف واحدهای تولیدی و صنعتی در استفاده از علم روز و همچنین کمبود تجربه دانشجویان جهت ورود به صنعت خواندند و گفتند:کارآموزی دانشجویان در واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند در تأمین نیروی کار تحصیلکرده با تجربه به ما در آینده کمک کند.

مقرر گردید از این پس نشستهای کمیته های تخصصی و مشترک در این دفتر برگزار گردد.

upna