رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافق منصوب شد
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافق منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر اعظم ابراهیمی ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافق منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر اعظم ابراهیمی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافق منصوب شد.

لازم به ذکر است ابراهیمی پیش از سرپرست مرکز بود.

 

upna