دکتر ضماهنی:مهمترین سیاست دانشگاه پیام نور تاکید بر ارتقای کیفیت آموزشی و ماموریت گرایی اجتماعی است
دکتر ضماهنی:مهمترین سیاست دانشگاه پیام نور تاکید بر ارتقای کیفیت آموزشی و ماموریت گرایی اجتماعی است

مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور و هیأت همراه از مرکز سقز بازدید کردند.

به گزارش یوپنا،دکتر ضماهنی مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و هیأت همراه ،دکتر دارایی، دکتر یعقوب احمدی رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان و دکتر سعیدیان مدیر نظارت و ارزیابی این دانشگاه در استان از بخش های مختلف مرکز سقز و نحوه برگزاری امتحانات بازدید نمودند.

 

دکتر ضماهنی در این بازدید گفت: مهمترین سیاست دانشگاه پیام نور تاکید بر ارتقای کیفیت آموزشی و ماموریت گرایی اجتماعی است و در این بازدید مسائل مرتبط با این سیاست ها را پیگیری می کنیم.

 

مدیرکل نظارت دانشگاه پیام نور با اشاره به بررسی وضعیت ستاد استانی، مراکز سنندج و سقز و واحدهای قروه، دیواندره و بانه، وضعیت و کیفیت خدمات آموزشی و انجام امورات در این مراکز مطلوب است و راهکارهای لازم هم برای ارتقای وضعیت فعلی بررسی شد.

 

دکتر ضماهنی درخصوص دغدغه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه اظهار امیدواری نمود با پیگیری مناسب هیات رئیسه دانشگاه و همکاری نمایندگان، طرح تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی در مجلس به تصویب نهایی برسد.

 

upna