اختلالات ژنتیکی از عوامل بروز مشکلات ستون فقرات است
اختلالات ژنتیکی از عوامل بروز مشکلات ستون فقرات است

یک دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گفت: اختلالات ژنتیکی از عوامل بروز مشکلات ستون فقرات است.

 

به گزارش یوپنا،دکتر علی باقر نظریان اظهار کرد: تمرینات اصلاحی به‌عنوان یک کوشش شناخته شده معرفی شده که وضعیت‌های ناهنجار بدنی مثل کیفوزپشتی، اسکولیوز و لوردوز کمری را از طریق هماهنگ کردن گروه‌های عضلانی موافق، مخالف و به‌وسیله تمرینات قدرتی و کششی تا حدود زیادی برطرف می‌کند.

وی افزود: تمرینات اصلاحی شامل تمرینات کششی، تمرینات قدرتی و تمرینات تسهیل عصبی-عضلانی است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان اضافه کرد: اختلالات ژنتیکی و مادرزادی، بیماری‌ها و صدمات، فقر حرکتی و عدم تحرک، عادات نامناسب در ایستادن، نشستن، حمل اشیای سنگین، تیپ بدنی، وضعیت ظاهری و سن از عوامل اثرگذار بر بروز ناهنجاری‌های ستون فقرات است.

وی گفت: خستگی عضلانی کشیدگی رباط‌ها و فشارهای غیرطبیعی بر دیسک بین مهره‌ای، کوتاهی و شلی عضلات، بر هم خوردن تعادل بیومکانیکی و کاهش راندمان مفید دستگاه اهرمی بدن و… را در برمی‌گیرد.

upna