گزارش تصویری:مراسم بدرقه کاروان دانشجویی اعزامی به یونیورسیاد ایتالیا
گزارش تصویری:مراسم بدرقه کاروان دانشجویی اعزامی به یونیورسیاد ایتالیا

     

 

 

 

upna