ملاقات حضوری ۵۸۵ نفر با رئیس دانشگاه طی سال گذشته
ملاقات حضوری ۵۸۵ نفر با رئیس دانشگاه طی سال گذشته

وی تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مخاطبین دانشگاه را یکی از مهم ترین اولویت های دانشگاه پیام نور عنوان کرد و اظهار داشت: امید که این اقدام مثبت ریاست دانشگاه، بتواند برای تمامی مراجعین راهگشا باشد.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام نحوه ملاقات حضوری با دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه گفت: رئیس دانشگاه پیام نور روزهای شنبه را برای ملاقات حضوری اختصاص داده است و متقاضیان می توانند ضمن تماس با شماره تلفن ۲۲۴۸۵۱۲۴ -۰۲۱، جهت اخذ وقت قبلی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، امیرحسین بهروز به تعداد جلسات ملاقات حضوری طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته ۴۵ جلسه ملاقات صورت گرفت و ۵۸۵ نفر از متقاضیان درخواست های خود را مستقیم با ریاست دانشگاه مطرح کردند.

 

upna