تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور استان قزوین و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان
تفاهم نامه بین دانشگاه پیام نور استان قزوین و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان

تفاهم نامه دانشگاه پیام نوراستان قزوین با کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در قالب جلسه هماهنگی و ایجاد کارگروه استان ، با حضور مسئولین کانون تشکیل و مطابق اساسنامه و بخشنامه های ابلاغی نسبت به تسهیل امور اجرائی این تفاهم نامه و همکاری فی مابین دانشگاه و کانون اقدامات لازم صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری یوپنا ، دکتر رسولی شربیانی رئیس دانشگاه پیام نور گفت : قزوین استانی صنعتی است و قریب به هزار صنعت پویا در استان وجود دارد که این امر اهمیت ارتباط عمیق و هماهنگی بین دانشگاه و صنایع را دو چندان میکند.

ایشان از ارتباط صنعت و دانشگاه استقبال  نموده این ارتباط را اتصال دهنده حلقه مفقوده این حوزه دانسته و تاکید کرد: با تشکیل و راه اندازی دو کانون فرهنگی هنری دانشجویی کارآفرینی و کانون نخبگان و نوآورانه جهت تسریع امور کانون ها با هماهنگی، شناسایی، و استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه و حمایت از طرح و ایده های این دانشجویان زمینه برای فعالیت و رشد کارآفرینی و تولید ایده کار محقق می شود.

در پایان جلسه با حضور ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر دفتر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی در  دانشگاه پیام نور در مرکز قزوین افتتاح شد.

upna