معاون مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از مرکز لنگرود: تسویه شدن تمام بدهی های قبلی دانشگاه / ضرورت توجه به درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه
معاون مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از مرکز لنگرود: تسویه شدن تمام بدهی های قبلی دانشگاه / ضرورت توجه به درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه

این دانشگاه در مقایسه با سازمان‌های دیگر خیلی زود شروع کرده که وابستگی خود را از درآمدهای دولتی کمتر کند و روی پای خود تکیه کند.

دکتر علیزاده در در بازدید از مرکز لنگرود و با حضور نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: این دانشگاه در مقایسه با سازمان‌های دیگر خیلی زود شروع کرده که وابستگی خود را از درآمدهای دولتی کمتر کند و روی پای خود تکیه کند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با تاکید بر درآمدزایی دانشگاه گفت: پتانسیل دانشگاه پیام نور با توجه به پراکندگی در سراسر کشور و استفاده از منابع و استعدادهای مختلف می‌تواند نقش اساسی در بین سازمانهای دولتی در عدم وابستگی به درآمدهای دولتی داشته باشد.

وی همچینن ادامه داد:خوشبختانه ما در دانشگاه پیام نور در حال حاضر یک ریال بدهی نداریم و با کسب درآمدهای غیر شهریه از وضعیت خوبی از لحاظ مالی برخورداریم.

علیزاده افزود:۹۳ درصد بودجه دانشگاه برای حقوق پرسنل استفاده می‌شود و دانشگاه با برنامه های خود از جمله ارائه بازنشستگی تشویقی برای همکاران در جهت کاهش هزینه‌های پرسنلی می باشد و هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت های کارکنان وجود ندارد.

مهندس لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: دانشگاه به عنوان مولود انقلاب نقش ممتازی درگسترش مرزهای دانش دراقصی نقاط کشور دارد و از این بابت ما تشکر داریم وسعی میکنیم حامی این دانشگاه مردمی باشیم.

دکتر صادقی رییس استان دانشگاه پیام نور گیلان نیز در این جلسه گفت: همواره در بکارگیری وجذب کمک های غیرشهریه ای و خصوصا کمکهای خیرین استان نقش ایفا کرده وخوشبختانه امسال با تشکیل کمیته خیرین و حامیان دانشگاه منابع مالی زیادی برای دانشگاه بدست آورده ایم.

upna