انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر یعقوب احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان منصوب شد.

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر یعقوب احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان منصوب شد.

لازم به ذکر است یعقوب احمدی، دکترای علوم اجتماعی گرایش پژوهش و عضو هیئت علمی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج است. و پیش از سرپرست مرکز کردستان بود

upna