راهداری رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین شد
راهداری رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین شد

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر مراد راهداری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین منصوب شد.

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر مراد راهداری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین منصوب شد.

وی پیش از این سرپرست مرکز بود.

upna