نماینده مردم همدان در بازدید از  دانشگاه پیام نور همدان: دانشگاه پیام نور عدالت اجتماعی تحصیلی را فراهم کرده است
نماینده مردم همدان در بازدید از  دانشگاه پیام نور همدان: دانشگاه پیام نور عدالت اجتماعی تحصیلی را فراهم کرده است

تحصیل در دانشگاه پیام نور کم هزینه بوده و امکان تحصیل برای همه افراد جامعه را در همه جا فراهم نموده است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر حاج بابایی نماینده محترم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن بازیداز دانشگاه پیام‌نور استان همدان و دبیرخانه منطقه ۴ گفت: تحصیل در دانشگاه پیام نور کم هزینه بوده و امکان تحصیل برای همه افراد جامعه را در همه جا فراهم نموده است.

ایشان اظهار نظر داشتند: دانشگاه پیام نور عدالت اجتماعی تحصیل را در همه جا فراهم‌ نموده است و امادگی خود را در جهت هر گونه همکاری و کمک برا توسعه دانشگاه اعلام نمودند.

در ادامه دکتر صفایی رییس دانشگاه پیام نور استان همدان و منطقه ۴ ضمن تقدیر از حضور نماینده محترم مردم همدان و فامنین؛ گزارشی از وضعیت اموزشی، فرهنگی و پژوهشی و اداری ارائه دادند و خواستار حمایت بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور شدند

upna