بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام خراسان جنوبی
بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام خراسان جنوبی

بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی با همراهی معاون اداری،مالی و عمرانی و همچنین معاون حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استانهای دانشگاه پیام نور کشور انجام شد.

به گزارش یوپنا، در این سفر دو روزه دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،معاونین اداری و پارلمانی دانشگاه پیام نور، تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی،دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،نمایندگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ،نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و… حضور داشتند، از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در سطح استان بازدید بعمل آمد.
در این بازدیدها نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سایر اعضای بازدید کننده در جریان مسائل و مشکلات مربوطه قرار گرفتند و قول پیگیری های لازم درخصوص موارد مطروحه داده شد.
پس از پایان بازدیدهای میدانی دکتر علیزاده و دکتر جمالزاده معاونین دانشگاه پیام نور کشور از دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند بازدید و نشستی پیرامون جمع بندی مسائل و گزارش اقدامات با رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی و سایر مدیران ستادی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست گزارشی توسط دکتر ثقفی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از وضعیت جاری مراکز و واحدهای استان ارائه گردید و در ادامه مباحثی در زمینه حرکت سریع دانشگاه به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،توسعه تحصیلات تکمیلی،روند بین الملی شدن مرکز بیرجند،وضعیت اسناد و مالکیت زمینهای دانشگاه، تأسیس مراکز مشاوره،استفاده از ظرفیت معادن استان خصوصاً مسائل پژوهشی معادن،وسایل نقلیه و…مطرح شد و تبادل نظر و راهکارهای لازم ارائه گردید .

upna